ARTICLE BLOCKS

 

NETWORK ICONS

Utstyr for installasjon av skruefundament

KR D 55 Installasjonsmaskin-L30-F3

Den kraftige KR 55 passer for middels store til store prosjekter. Bekymringsfri installasjon av skruer opp til 2 meter.

Maskinen kan betjenes av én person. Max dreiemoment er 5000 Nm. ´

KR 55 er med tilhørende "mast" 3 meter lang i sammenslått tilstand og 1,20 meter bred. Masten kan vinkles i fire retninger i opp till 20° -noe som gjør det mulig å installere perfekt vertikalt, også i kupert terreng. Med masten oppreist er maskinen 3,70 meter høy, og med masten liggende er den 1,70 høy. Maskinen veier 1300 kg.

 

KR E 10 Installasjonsmaskin-Z1

For manuell montering av små til middelstore skruefundament i opp til grovkornete jordarter.

For nøyaktig og enkel installasjon anbefaler vi forboring med slagbormaskin eller bormaskin.

Borene bør være minst 40 mm i diameter og ca 800 mm lange.
I borhullet kan det med fordel tilføres vann for smørende egenskaper,

KR E 20 Installasjonsmaskin-Z1

KR 20 er en manuell installasjonsmaskin med høy ytelse. Maskinen er utviklet med tanke på at én person skal kunne utføre installasjonen.
Max dreiemoment er 4500 Nm, og den veier 17 kg.

For å forenkle installasjonen anvendes en teleskopstang og en beskyttelsesbøyle, 400 N.

KR 20 er 1,7 meter med sam-menslått teleskopstang og 2,8 meter lang utfelt.

 

KR B 40 Installasjonsmaskin-B1

KRB 40 er utviklet for rask og enkel montering i inntil stenet grunn på bare noen minutter. Maskinen monteres på gravemaskiner med egenvekt fra
1,5 - 3 tonn i h.t. gravemaskinens spesifikasjoner.

KRB 40 er utstyrt med en Lehnoff 01/03 hurtigkobling. Kontakt oss for montering på andre maskiner.

Max. dreiemoment for KRB 40 er 5000 Nm. Maskinen veier 240 kg.

 

KR D 55 Installasjonsmaskin-L30-F3

Den kraftige KR 55 er tilpasset for middels store til store prosjekt. Bekymringsfri installasjon av skruer opp til 2 meter. Maskinen kan betjenes av én person.
Max. dreiemoment er 5000 Nm.

KR 55 er 3 meter lang sammenslått med tilhørende "mast",  i  og 1,20 meter bred. Masten kan vinkles i fire retninger i opp til 20°, noe som gjør det mulig med perfekt vertikal installasjon også i kupert terreng.
Med masten oppslått er maskinen 3,70 meter høy, og med masten liggende er den 1,70 meter høy . Maskinen veier 1300 kg.

KR D 55 Installasjonsmaskin-L40-F3

KR D 55 L40-F3  er perfekt for raske installasjoner, med tilhørende forboringsutstyr, i alle jordarter opp til stenete.

Den kraftige självgående KR D 55 er tilpasset for middels store til store prosjekt. Problemfri montasje av skruefundament opp til 2 meter.

 

KR B 60 Installasjonsmaskin-B1

KRB 60 passer for rask og enkel installasjon i alle jordarter opp til stenete terreng. Tilpasset til gravemaskiner med egenvekt fra 5 - 12 tonnn.
På et par minutter er skruen på plass.

KRB 60 monteres på en gravemaskin med egenvekt fra 5-12 tonn i ht. med gravemaskinens spesifikasjoner. Maskinen passer til Lehnhoff 08 hurtigkobling.
Kontakt oss vid montering på andre modeller.

Max. dreiemoment for KRB 60 er 10 000 Nm og vekten er 330 kg

KR B 250 Installasjonsmaskin-B1

KR B 250 er utviklet for rask og smidig  installasjon, med tilhørende forboringsutstyr, i opp til stenet mark. Skruen er på plass i grunnen på bare noen minutter.

Maskinen monteres på en gravemaskin med egenvekt fra 8-16 tonn i ht.  gravemaskinens spesifikasjoner.
KR B 250 passer til Lehnhoff 10 hurtigkobling.
Kontakt oss for montering på andre modeller.

KR H Håndskruenøkkel-Z1

For manuelle installasjoner av små til middels store skruefundament i opp til kompakt grovkornet jord.
For nøyaktig og enkel montering anbefaler vi forboring med en slagbormaskin eller bormaskin. Boret bør være minst 40 mm i diameter og ha en lengde fra ca 800 mm. I borehullet kan det med fordel tilsettes vann for optimal smøring og minimal friksjon.

S1 - Håndskruenøkkel-K34

For manuell montering av KSF K34x550 skruefundament i myk til middelfast grunn.
For nøyaktig og enkel montering anbefaler vi forboring med en slagbormaskin eller bormaskin. Boret bør være minst 40 mm i diameter og ha en lengde fra ca 800 mm. I borehullet kan det med fordel tilsettes vann for optimal smøring og minimal friksjon.

HJEM

ANVENDELSESOMRÅDER

MASKINER

KATALOGER

UTSTYR

KONTAKT